Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej

Aktualności

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem

PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC
Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.(...)

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstwa

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej informuję, iż w dniach od 24 lutego 2014r. do 1 marca 2014r. w ramach ,, Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw ,, w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej kuratorzy zawodowi będą udzielać porad osobom pokrzywdzonym . (...)

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstwa

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej informuję, iż w dniach od 25 lutego 2013r. do 2 marca 2013r. w ramach ,, Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw,, w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej kuratorzy zawodowi będą udzielać porad osobom pokrzywdzonym . (...)

 

Najczęściej czytane

Wydział I Cywilny

Przewodniczący Wydziału: SSR Anna Sobala Godziny przyjęć: wtorek 10:00 - 11:00 Numer pokoju: 308 Kierownik Sekcji Nieprocesowej: SSR Anna Żmijewska Kierownik Sekcji do spraw [...]

Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej jest jednostką budżetową Skarbu Państwa działającą w oparciu o: Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, ustawę z dnia 27.07.2001r. - Prawo o [...]

Wydział V Gospodarczy

Przewodniczący Wydziału: SSR Lidia Świerdza Godziny przyjęć: środa 10:00-12:00 Numer pokoju: 357 Kierownik Sekretariatu: Mirosława Gaj Telefon: (032) 295-94-59 , (032) 295-94-58 , [...]

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania Sądu Kasa Biuro podawcze Godziny przyjęć interesantów w sekretariatach     Godziny urzędowania Sądu od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530a w [...]

Komornicy

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Jarosław Olech Kancelaria Komornicza ul. Jana III Sobieskiego 7 B 41–300 Dąbrowa Górnicza telefon/fax 32 262 68 65 w [...]

Informacje


JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM

===================================
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej

ul. Graniczna 23
41-300 Dąbrowa Górnicza

 

Centrala:

tel. 32 295 94 00

Prezes:
tel. 32 295 94 65

fax 32 295 94 83Dyrektor:

tel. 32 295 95 12


 

Jednostka Nadrzędna