Formularz kontaktowy

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej

ul. Graniczna 23
41-300 Dąbrowa Górnicza

Sekretariat Prezesa:
tel. 32 295 94 65
fax 32 295 94 83

Dyrektor:
tel. 32 295 95 12

 

Wydział I Cywilny:

32 295-94-48
w1c@dabrowag.sr.gov.pl

Wydział II Karny

32 295-94-70
w2k@dabrowag.sr.gov.pl
Wydział III Rodzinny i Nieletnich
32 295-94-73
w3r@dabrowag.sr.gov.pl
Wydział IV Pracy
32 295-94-56
w4sp@dabrowag.sr.gov.pl
Wydział V Gospodarczy
32 295-94-59
w5g@dabrowag.sr.gov.pl
Wydział VI Ksiąg Wieczystych
32 295-94-05
w6kw@dabrowag.sr.gov.pl
Wydział VII Karny
32 295-94-11
w7k@dabrowag.sr.gov.pl
Wydział VIII Wykonywania Orzeczeń
32 295-94-81
w8wo@dabrowag.sr.gov.pl
Oddział Administracyjny
32 295 94 65
sekretariat@dabrowag.sr.gov.pl
Oddział Finansowy
32 295 94 53
fk@dabrowag.sr.gov.pl

 

Szczegółowe dane kontaktowe oraz informacje na temat pracy poszczególnych Wydziałów i Oddziałów znajdują się w zakładce Struktura Organizacyjna.

 

Informacje na temat funkcjonowania Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej można uzyskać pod adresem sekretariat@dabrowag.sr.gov.pl lub poprzez wypełnienie poniższego formularza.

W celu utrudnienia rozsyłania spamu przez automaty, proszę rozwiązać proste zadanie matematyczne.
Dla przykładu: 2+1 daje 3.